Οικολογικές λύσεις- Φωτοβολταϊκά

Η εταιρία μας έχει σε μια προσπάθεια να συμμετάσχει στην διάσωση του περιβάλλοντος, έχει εξειδικευθεί σε υλοποίηση τεχνολογιών ικανές να προστατέψουν το περιβάλλον, μερικές από αυτές ακολουθούν παρακάτω. 


Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κτιρίων 

Ακολουθεί μια μικρή ανάλυση για την λειτουργιά και την χρησιμότητα τους. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας από τον ήλιο. 
Διαθέσιμη στον καθένα χωρίς κόστος και πρακτικά ανεξάντλητη. Ειδικά η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη αφού διαθέτει πολλές ώρες ηλιοφάνειας τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. 

Διακρίνουμε δύο κατηγορίες συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας: Τα παθητικά και τα ενεργητικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Εδώ επικεντρώνουμε κυρίως στα ενεργητικά συστήματα και ειδικότερα, στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για να μετατραπεί η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στη γη (κατά μέσο όρο >1000 watt ανά ώρα στο τ.μ.) σε ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (PV cells). Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία του εμπορίου φθάνει σήμερα στο 5-15% ανάλογα με τον τύπο τους. Αυτό σημαίνει πως 1000 watt ηλιακής ενέργειας μετατρέπονται σε 50-150 watt ηλεκτρικής ανά ώρα σε κάθε τ.μ. με φωτοβολταϊκά στοιχεία. 
Είναι αυτή την στιγμή η καλύτερη πηγή ενέργειας ειδικότερα με τα νέα καθεστώτα που ισχύουν. 

Ο παροχέας ηλεκτρισμού μας κάνει 25ετές συμβόλαιο με το οποίο ορίζεται πως θα του πουλάμε το ρεύμα πολύ ακριβότερα απ’ότι το αγοράζουμε εμείς. Είναι λοιπόν πηγή σταθερού ετήσιου εισοδήματος. Σε λίγο καιρό επίσης περιμένουμε και τις κρατικές επιδοτήσεις για οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Έχουν γίνει επίσης συμφωνίες μεταξύ κράτους και τραπεζών για χρηματοδοτήσεις σε οποιονδήποτε καταναλωτή ανεξάρτητου κεφαλαίου και εισοδήματος. 

Άρα όπως καταλαβαίνετε είναι η καλύτερη επένδυση και στη κατάλληλη ώρα για εσάς και είμαστε έτοιμοι να σας υποδείξουμε την λύση σας.