Παραδοσιακό σπίτι

Ένα αυθεντικό Παραδοσιακό Σπίτι διατηρεί πάνω του, όλα τα παλαιά παραδοσιακά μορφολογικά του στοιχεία, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι και την τελική εξωτερική του διακόσμηση. 

Αυτά τα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, στολίδια μιας διαφορετικής εποχής, είναι κτισμένα αποκλειστικά με τοπικά παραδοσιακά υλικά με μεγάλη ιστορία και αντοχή στο χρόνο. 

Τηρώντας πάντα την αυθεντική παράδοση, την κάνουμε βιώσιμη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και συμβατή με τον καθημερινό τρόπο ζωής, χωρίς όμως να διασπάσουμε τα χαρακτηριστικά έθιμα τα οποία την αποτελούν.